1. Tímto udělujete souhlas společnosti Český spotřebitel s.r.o., IČ: 01398491, se sídlem Haštalská 795/1, Staré Město, 110 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 205748 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala Vaši e- mailovou adresu.
 2. E-mailová adresa bude zpracovávána za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. E-mailová adresa bude za tímto účelem Správcem zpracovávána po dobu tří let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte.
 3. K výše uvedenému zpracování udělujete svůj výslovný souhlas a je umožněno na základě článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Společnost Google, Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA
  • Microsoft Corporation, se sídlem 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
  • MailChimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA
  • Kreativní Laboratoř s.r.o., se sídlem Blažimská 3140/6, 140 00 Praha 4
  • Artworks Media – Josef Kňourek, se sídlem Kostelní 3285, 407 47 Varnsdorf, IČ: 87759225
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských software, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • vzít souhlas zpět,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.