Pan Mirek se na nás obrátil s exekucí od Komerční banky. Po prostudování exekučního příkazu jsme zjistili, že tuto exekuci bude možné zastavit, protože byla nařízena na základě neplatného rozhodčího nálezu (označeno červeně).

Jak jsme dokázali tak rychle poznat, že se jedná o protiprávní exekuci? Komerční banka totiž používala pouze neplatné rozhodčí doložky na soukromé rozhodčí soudy. Nikdy Komerční banka nepoužila platnou rozhodčí doložku, takže když na exekučním příkazu vidíme Komerční banku a rozhodčí nález, víme, že tuto exekuci je možné zastavit.

Případu se ujal advokát a zanedlouho byl podán návrh na zastavení exekuce. 

Exekuce pana Mirka byla úspěšně zastavena (bod I.)

Komerční banka také musela uhradit panu Mirkovi tzv. náhradu nákladů řízení, což jsou peníze navíc za to, že si pan Mirek musel na svou obranu najmout advokáta.

Jakmile nabylo rozhodnutí o zastavení exekuce právní moci, vyzvali jsme exekutora, aby panu Mirkovi vrátil peníze, které vymohl na svoji odměnu.

Exekutor tak panu Mirkovi musel poslat více než 25 tisíc korun.