Podmínky užití stránek

 1. Uživatel stránek www.exekutormasmulu.cz (dále jen „Stránky“) bere na vědomí účel těchto Stránek, kterým je nezávazné vyhodnocení údajů poskytnutých uživatelem, zda se na něj může vztahovat judikatura Ústavního soudu a Nejvyššího soudu k zastavení exekuce dle neplatného rozhodčího nálezu.
 2. Uživatel bere na vědomí, že Stránky poskytují pouze orientační informace a nejsou komplexním vyhodnocením právních možností uživatele. Uživatel bere na vědomí, že jediné závazné stanovisko a komplexní vyhodnocení mu může poskytnout advokát a uživatel bere na vědomí doporučení obrátit se na jakéhokoliv advokáta.
 3. Uživatel Stránek vyplněním svého jména a příjmení do formuláře a zaškrtnutím pole „Přečetl jsem si a souhlasím s podmínkami“ udílí plnou moc společnosti Český spotřebitel s.r.o., IČ: 01398491, se sídlem Haštalská 795/1, Staré Město, 110 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 205748 (dále jen „Společnost“), k tomu, aby Společnost jménem uživatele pouze požádala vybraného advokáta, aby nabídl uživateli podmínky právního zastoupení za účelem zastavení exekuce dle neplatného rozhodčího nálezu.
 4. Užitím Stránek a udělením plné moci se uživatel ničemu nezavazuje a nevzniká mu žádná povinnost cokoliv hradit a může se rozhodnout nabídku advokáta odmítnout či na ni nijak nereagovat.
 5. Společnost jako Správce osobních údajů zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo
 6. Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace zájemce o službu, nezávazného vyhodnocení exekuce, evidence zájmu uživatele o službu pro možné budoucí vyhodnocení pro případ pozitivního vývoje judikatury a dále za účelem budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.
 7. E-mailová adresa bude dále zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě Vašeho zájmu o službu vyhodnocení exekuce a lze jej kdykoliv odhlásit (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení). E-mailová adresa bude za tímto účelem Správcem zpracována po dobu tří let od posledního projeveného zájmu o službu vyhodnocení (prostřednictvím formuláře či e-mailu), pokud tuto dobu neprodloužíte.
 8. Osobní údaje budou zpracovány za výše uvedeným účelem po dobu pěti let od posledního projeveného zájmu o službu poskytovanou Správcem, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
 9. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Správce Stránek: Kreativní Laboratoř s.r.o., se sídlem Blažimská 3140/6, 140 00 Praha 4
  • Poskytovatel webhostingu: WEDOS Internet, a.s., se sídlem Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 28115708
  • MailChimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA
  • Poskytovatelé softwaru:
   • Společnost Google, Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA
   • Artworks Media – Josef Kňourek, se sídlem Kostelní 3285, 407 47 Varnsdorf, IČ: 87759225
   • Microsoft Corporation, se sídlem 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských software, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá
 10. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,
  • vznést námitku.
 11. Přijetím těchto podmínek a používáním Stránek uživatel prohlašuje, že se s podmínkami seznámil, rozumí jim a souhlasí s nimi.
 12. Uživatel bere na vědomí, že zastavením exekuce jeho dluhy nezanikají.