[email protected]

+420 605 960 787

 Pan Michal a půjčka pro „kamaráda“

Pan Michal se nás obrátil v roce 2019 s exekucí od společnosti PROFI CREDIT Czech, a.s. V roce 2014 si od této společnosti půjčil 63.000 Kč s ročním úrokem 150,83 %. Chtěl totiž pomoci svému tehdejšímu kamarádovi, který se dostal do tíživé finanční situace a kterého, dle slov pana Michala, do té doby znal jako velmi milého a spolehlivého člověka.

Kamarád panu Michalovi slíbil, že se domluví o sjednání úvěru se svým známým ze společnosti PROFI CREDIT, že bude splácet splátky z úvěru a že se pan Michal o nic nemusí starat. Půjčenou částku (s výjimkou necelých 5.000 Kč) tedy pan Michal odevzdal kamarádovi a celou věc považoval za vyřešenou.

Po nějaké době však pana Michala kontaktovala společnost PROFI CREDIT Czech, a.s. s tím, že u něj eviduje dlužnou splátku. Pan Michal danou částku zaplatil a informoval o tom svého kamaráda, který se mu omluvil a sdělil, že se tato situace již nebude opakovat. 

Kouzelnický trik: jak z 63.000 Kč udělat ¾ milionu Kč

Život pokračoval dál. Po nějaké době pan Michal nastoupil do nového zaměstnání a tehdy zjistil, že společnost PROFI CREDIT vede proti němu exekuci, která se vyšplhala až na ¾ milionu korun. To panu Michalovi doslova vyrazilo dech, neboť si půjčil pouze 63.000 Kč. K tomu všemu se „kamarád“ pana Michala beze stopy vypařil.

Pan Michal se tak kvůli své naivitě a důvěřivosti dostal do obrovské dluhové pasti. Situace se zdála být bezvýchodnou. Aby se mu život nejevil příliš sladký, v mezidobí podstoupil operaci páteře a kvůli následným zdravotním problémům byl delší dobu v pracovní neschopnosti.

Spousta lidí by to za daných okolností vzdala a s trpkým pocitem nespravedlnosti a zklamání rezignovala na pokusy o řešení této svízelné životní situace. Pan Michal se však rozhodl, že bude bojovat dál. Kontaktoval nás a požádal o pomoc. Přiznal, že ve své naivitě udělal „neskutečnou hloupost“ a že je nešťastný z toho, do jaké situace se dostal.

Zlý sen pana Michala nekončí

Po převzetí případu advokáti vypracovali návrh na zastavení exekuce. Bohužel však soud prvního stupně exekuci nezastavil, ačkoliv konstatoval, že smlouva je lichevní a díky ohromnému nárůstu dluhu (k okamžiku vydání soudního rozhodnutí dluh narostl z původních 63.000 Kč na více než 880.000 Kč) se pan Michal dostal do „prakticky doživotní zadluženosti“.

Soud zároveň panu Michalovi uložil, aby uhradil společnosti PROFI CREDIT Czech, a.s. přes 22.000 Kč na nákladech řízení.

Naděje umírá poslední

Po neúspěchu u soudu I. stupně se pan Michal rozhodl ve svém boji proti společnosti PROFI CREDIT pokračovat. Na jeho pokyn bylo podáno odvolání.

Odvolací soud naši argumentaci potvrdil a uvedl, že předmětná úvěrová smlouva a na ni navázaná rozhodčí smlouva jsou v rozporu s dobrými mravy. A proto exekuci od společnosti PROFI CREDIT Czech, a.s. zastavil. Zároveň uložil společnosti PROFI, aby uhradila panu Michalovi náklady řízení ve výši 29.282 Kč, které pak zaplatily advokáta pana Michala, a exekutorovi uložil vrátit náklady exekuce ve výši 7.865 Kč.

Případ pana Michala krásně ukazuje, že bojovat se vyplácí. Kdyby se pan Michal rozhodl se neodvolávat, měl by stále exekuci a dluh, který by patrně nikdy nedokázal splatit.