Co jsou protiprávní exekuce?

Po dlouhé roky používaly některé úvěrové společnosti a banky ve svých smlouvách rozhodčí doložky. To znamená, že v případě nesplácení o případu nerozhodoval nezávislý soud, ale rozhodce. Na základě rozhodnutí rozhodce (tzv. rozhodčí nález) pak mohla být nařízena exekuce.

Po krátké době době se z takového rozhodování stal velice výnosný byznys. Dokonce vznikly tzv. soukromé rozhodčí soudy, což byly továrny na rozhodování, kde se rozhodly desítky tisíc sporů. Není složité si představit, že rozhodci, kteří od úvěrových společností inkasovali desítky miliónů korun, mnohdy nad vysokými úroky či astronomickými pokutami přivřeli oči a prostě vydali rozhodčí nález. S rozhodčím nálezem se pak úvěrová společnost obrátila na exekutora a mohla být nařízena exekuce. Problémem také bylo, že ačkoliv exekutora k provedení exekuce vždy pověřuje soud, již nikdo nezkoumal, zda tam nejsou šílené úroky a pokuty. A takto se do exekucí dostaly šílené úroky a pokuty, které by přes nezávislý soud nikdy neprošly.

Mnoho lidí a soudců si uvědomovalo, že takové rozhodování sporů není v pořádku. Už v roce 2011 Nejvyšší soud rozhodl, že rozhodčí doložky, kde rozhodce není dostatečně jasně a transparentě určen, jsou neplatné. Bohužel ale platilo, že pokud na základě neplatné rozhodčí doložky byla už nařízena exekuce, nic s tím dělat nelze. Ve skutečnosti se tak téměř nic nezměnilo a neplatné rozhodčí doložky se používaly vesele dál.

Změna nastala až v roce 2013, kdy Nejvyšší soud přitvrdil a rozhodl, že pokud na základě neplatného rozhodčího nálezu byla nařízena exekuce, je možné ji zastavit. Dokonce i soudy by tyto exekuce měly zastavovat samy od sebe. Ani s tímto přelomovým rozhodnutím se toho ale příliš nestalo, a tak jsme v roce 2014 založili projekt Exekutor má smůlu.cz a začali lidem pomáhat tyto exekuce zastavovat.

Konzultace s expertem

4 500 +

Zastavených exekucí

50 000

Vyhodnocených exekucí

13 mil.

Vráceno lidem

7 let

Zkušeností

Co vědět do začátku?

Žádné skryté poplatky

Peníze od klientů nebereme

Dlouholeté zkušenosti

S exekucemi máme letité zkušenosti

Individuální přístup

Každý případ je jiný a podle toho také postupujeme

S kým spolupracujeme?

Při své práci se spoléháme na naše partnery