Paní Jarmila se na nás obrátila s exekucí od společnosti PROFI CREDIT.

Pro základní vyhodnocení nám paní Jarmila poslala fotku exekučního příkazu, kde jsme zjistili, že její exekuce byla nařízena na základě rozhodčího nálezu (červený rámeček).

Ze zkušenosti víme, že velké množství takových exekucí je protiprávních, a tudíž je možné je zastavit. Pro detailnější vyhodnocení exekuce jsme potřebovali i původní úvěrovou smlouvu s PROFI CREDITEM. Tu ale paní Jarmila bohužel neměla.

Ztracená úvěrová smlouva ale není problém, protože si ji dokážeme sami opatřit z rozhodčího spisu. Po jejím prostudování jsme dospěli k závěru, že exekuce paní Jarmily je protiprávní, a je možné ji zastavit.

Samotné zastavení exekuce paní Jarmily prováděl zkušený advokát Mgr. Petr Němec, který její exekuci úspěšně zastavil.

USNESENÍ od soudu říká:

Bod I. Exekuce je úspěšně zastavena (v červeném rámečku).

Bod II. PROFI CREDIT (oprávněná) musí navíc paní Jarmile (povinné) zaplatit náklady řízení. Tyto peníze pak připadly advokátovi. Jinými slovy, za zastavení exekuce nakonec zaplatil PROFI CREDIT.

Bod III. PROFI CREDIT musí exekutorovi Mgr. Tunklovi zaplatit náklady exekuce.

Po zastavení exekuce ale naše práce ještě neskončila. Vyzvali jsme exekutora Tunkla, aby vrátil paní Jarmile vymožené náklady exekuce. Exekutor Tunkl tak musel vrátit neuvěřitelných 100 tisíc korun.