Pan Martin se na nás obrátil s exekucí od společnosti Intrum Czech. Na e-mail nám zaslal fotku usnesení, které získal v práci na mzdovém oddělení. Z tohoto usnesení jsme poznali, že exekuce byla nařízena na základě rozhodčího nálezu, takže zde je šance na její zastavení.

Panu Martinovi ale stále nebylo jasné, jak může mít exekuci od Intrum Czech, když si od této společnosti nikdy nepůjčil.

Když jsme za pana Martina nahlédli do rozhodčího spisu, tak jsme zjistili, že společnost GE Money Bank pohledávku prodala společnosti Intrum Czech. Ta pak nechala pana Martina podepsat dohodu o uznání dluhu a rozhodčí smlouvu. Po čase dluh hodně narostl a pan Martin skončil v exekuci.

Exekuci pana Martina se nám podařilo úspěšně zastavit. K tomu ještě soud rozhodl, že panu Martinovi se musí vrátit část peněz.

Pojďme se podívat, co některé výroky soudu znamenají:

Bod II. exekuce se zastavuje (červený rámeček)

Bod III. exekutor musí panu Martinovi vrátit téměř 33 tisíc korun.

Bod V. Intrum Czech musí zaplatit advokáta pana Martina.

Bod VI. Intrum Czech musí panu Martinovi vrátit 6 655 Kč.

Jinými slovy, exekuce pana Martina byla úspěšně zastavena a pan Martin získal i nemalé množství peněz!