[email protected]

+420 605 960 787

 Co je to rozhodčí nález?

Je to písemné rozhodnutí, které vypadá jako rozsudek soudu, ale nejmenuje se „rozsudek“, ale „rozhodčí nález“, a nevydal jej soud, ale rozhodce. Rozhodčí nález vám přikazuje, že máte nějaké úvěrové společnosti či bance zaplatit dlužnou částku spolu s úroky a ještě k  tomu hradit náklady na rozhodčí řízení, které mohou mnohdy dosahovat i několika desítek tisíc Kč. Pokud není ve stanoveném termínu (často pouhé tři dny) dlužná částka uhrazena, obrací se úvěrová společnost či banka na soud, který na základě rozhodčího nálezu nařídí exekuci.