[email protected]

+420 605 960 787

 O co jde?

Nejen úvěrové společnosti, ale i banky, potažmo i některé fyzické osoby, ve svých smlouvách a dohodách dlouhé roky používaly tzv. rozhodčí doložky. Rozhodčí doložka je ustanovení ve smlouvě či v obchodních podmínkách, které prostě říká, že v případě sporu nebude rozhodovat soud, ale určený rozhodce. Rozhodčí doložky mívají ve smlouvách také často nadpis, a to přímo Rozhodčí doložka či Řešení sporů apod. 

Rozhodčí doložka může vypadat například takto:

Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení, a to jedním rozhodcem, jmenovaným XXX a. s., IČ 1234567, se sídlem Praha 1, Orlová 60, PSČ 101 00 (dále jen Společnost). Smluvní strany se dohodly, že spor bude rozhodnut bez ústního jednání….

Jinými slovy v případě, že došlo ke sporu, neměl rozhodovat soudce, ale soukromý rozhodce. V momentě, kdy tedy došlo k problémům se splácením tak nebyla podána žaloba k soudu, ale k rozhodci. Rozhodce pak na základě rozhodčí doložky, která stanovila jeho pravomoc rozhodnout spor, vydal rozhodčí nález. S rozhodčím nálezem se pak úvěrová společnost či banka obrátila na exekutora a podle rozhodčího nálezu pak byla nařízena exekuce. To znamená, že po vydání rozhodčího nálezu a po uplynutí určité lhůty, měla úvěrová společnost v rukách exekuční titul, na základě kterého mohla být nařízena exekučním soudem exekuce. 

Ale velké množství rozhodčích doložek bylo ve smlouvách sjednáno protiprávně – rozhodce tedy nikdy neměl rozhodovat a tedy ani rozhodčí nález vydat. To znamená, že rozhodčí nálezy vydané na základě neplatných znění rozhodčích doložek jsou neplatné. A proto je i celá exekuce neplatně nařízena a vedena. V roce 2013 Nejvyšší i Ústavní soud potvrdily, že nelze nařídit exekuci na základě neplatného rozhodčího nálezu. Všechny takto nařízené exekuce tak mají být zastaveny.

Podle odborných odhadů je v České republice vedeno na 200 000 protiprávních exekucí. Soudy však nemají kapacity na to, aby jednotlivé exekuce procházely a ty protiprávní zastavovaly. Je to tak ponecháno na samotných lidech, aby se ozvali, a nechali si exekuci zastavit.

Vyplněním našeho online formuláře se zdarma a nezávazně dozvíte, zda je i Vaše exekuce vedena protiprávně a zda je možné zastavit i vaši exekuci.