[email protected]

+420 605 960 787

 Jak zjistit jméno exekutora, který proti vám vede exekuci?

Velice často se stává, že lidé nevědí, jaký exekutor proti nim vede exekuci. Znát jméno exekutora je přitom důležité, když chcete zjistit velikost dlužné částky či získat exekuční příkaz, podle kterého dokážeme určit, zda není vaše exekuce protiprávní.  Připravili jsme pro vás krátký návod, jak můžete zjistit jména exekutorů, kteří proti vám vedou exekuce. 

Nejjednodušší způsob je vzít jakýkoliv dopis od exekutora a pořádně si ho prohlédnout. Hned nahoře většinou bývá uvedeno, kdo proti vám exekuci vede. 

Pokud od exekutora nemáte žádné podklady, tak není nic ztraceno. Krok za krokem vám ukážeme, jak tyto informace získat. 

  1. Zajděte na pobočku České pošty se službou Czech Point (někdy tato služba bývá i na obecním úřadě) a požádejte o výpis z Centrální evidence exekucí. Za jednu stranu výpisu zaplatíte 50 Kč a naleznete tam seznam všech exekucí, které jsou proti vám vedeny. 
  2. Pokud to máte na poštu daleko, můžete si pořídit i výpis na internetu. Zde jsou ceny různé a někdy mohou být i mnohonásobně vyšší. 
  3. Někdy na výpisu exekucí naleznete přímo jména exekutorů i s telefonními čísly. Zde pak je vše jasné a můžete exekutorovi přímo zavolat (pokud budete dostatečně trpěliví) a získat více informací. 
  4. V některých případech zde ale najdete pouze spisové značky (např. 123 EX 1111/11 nebo 203 Ex1234/19). Pro určení jména exekutora je důležité trojčíslí, které je před písmeny EX. Toto trojčíslí je totiž tzv. evidenční číslo exekutora, podle kterého ho můžete lehce dohledat na stránkách Exekutorské komory (zde). Tam pak naleznete i další kontaktní informace ke každému exekutorovi (např. telefon, email, webové stránky apod.)

Pojďme si vše ukázat na příkladu.

Paní Eva šla na pobočku České pošty a nechala si udělat výpis z Centrální evidence exekucí. Z něj zjistila, že jsou proti ní vedeny celkem tři exekuce. Měla štěstí, protože přímo na jejím výpisu exekucí byla uvedena jména exekutorů. Paní Eva tak lehko poznala, že jednu exekuci proti ní vede exekutor Jícha. Zbylé dvě exekuce proti ní vede exekutor Mareš. 

Pokud by na výpisu exekucí nebyly uvedeny jména exekutorů, ale jen spisové značky tak by se paní Eva zaměřila na tři čísla uvedená před EX. U první exekuce to je 203, u zbylých dvou exekucí to je 124. Na stránkách Exekutorské komory (zde) by pak do vyhledávání podle evidenčního čísla exekutora postupně zadala tato trojčíslí a lehko zjistila, že trojčíslí 203 patří exekutorovi Jíchovi a trojčíslí 124 patří exekutorovi Marešovi.

Pokud chcete zdarma vyhodnotit jakoukoliv exekuci, běžte na www.exekutormasmulu.cz