[email protected]

+420 605 960 787

 ÚSTAVNÍ SOUD SE POSTAVIL ZA OBĚTI PROTIPRÁVNÍCH EXEKUCÍ. ÚVĚROVÉ SPOLEČNOSTI MUSÍ PLATIT!

Ústavní soud (sp. zn. I. ÚS 1274/16) se dnes postavil za oběť protiprávní exekuce a vyhověl ústavní stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně. Úvěrová společnost SMART Capital a.s. vedla proti panu Miloslavovi protiprávní exekuci na základě neplatného rozhodčího nálezu. Pan Miloslav se obrátil na projekt Exekutor má smůlu.cz, který se věnuje zastavování protiprávních exekucí. Advokáti projektu panu Miloslavovi pomohli a exekuci zastavili. Avšak Krajský soud v Brně rozhodl, že úvěrová společnost nemusí panu Miloslavovi zaplatit náklady řízení (náklady na advokáta). Vzhledem k tomu, že úvěrová společnost dlouho věděla, že proti němu vede exekuci protiprávně, považoval pan Miloslav za spravedlivé, aby nesla náklady na právní pomoc, kterou musel vyhledat. Ústavní soud mu dal zapravdu.

Tomáš Pospíšil, ředitel projektu Exekutor má smůlu.cz, k nálezu Ústavního soudu uvádí: „Je to krok správným směrem. Podobných exekucí je v České republice vedeno přes 200 tisíc. Úvěrové společnosti už roky vědí, že tyto exekuce jsou protiprávní, ale nechávají je stále běžet. Je tedy správné, že musejí zaplatit za jejich zastavení. Kdyby úvěrové společnosti respektovaly judikaturu a protiprávní exekuce samy zastavily, tak by nic platit nemusely.

Advokát Petr Němec, který pana Miloslava zastupoval, k případu uvádí: „Úvěrovým společnostem jde pochopitelně o nemalé peníze. Avšak v tomto i dalších případech máme za to, že úvěrové společnosti mohou žalovat rozhodce, kteří vydali rozhodčí nález v době, kdy již museli být srozuměni s judikaturou, která takové vydávání rozhodčích nálezů zpochybňovala. Pozitivně se k takovým žalobám ostatně staví i Nejvyšší soud.

Nález Ústavního soudu především pomůže sjednotit rozhodovací praxi soudů a exekutorů, která se v mnoha případech poměrně výrazně lišila. „Ze zkušenosti víme, že v některých případech bylo rozhodnuto i tak, že náklady na zastavení protiprávní exekuce měl zaplatit člověk, který byl obětí protiprávní exekuce. Díky tomuto rozhodnutí Ústavního soudu snad k takovým přešlapům již docházet nebude,“ dodává Pospíšil. Díky zásahu Ústavního soudu by tak mělo odpadnout i nemalé množství odvolání povinných proti obstrukčním rozhodnutím exekutorům, kteří se také musí řídit názorem Ústavního soudu. Tím dojde k časové i finanční úspoře odvolacích soudů, tedy i k šetření peněz daňových poplatníků.

Samotné zastavení exekuce za peníze úvěrové společnosti není tím hlavním benefitem, co mohou klienti Exekutor má smůlu.cz získat. Při zastavení exekuce se totiž dluh snižuje o náklady exekutorů, rozhodců či o neplatně vysoké úroky a pokuty. Dluh se tak často sníží i o více než polovinu. „Navíc jak už dříve rozhodl Ústavní soud, pokud si věřitel nechal vydat rozhodčí nález v době, kdy již musel vědět, že postupuje protiprávně, mohlo dojít i k promlčení dluhu. V takovém případě by zastavením exekuce dluh zanikl úplně,“ vysvětluje Němec. Jinými slovy, po zastavení exekuce by se někteří lidé ocitli zcela bez dluhu.

Projekt Exekutor má smůlu.cz již pomohl zastavit exekuce v souhrnné výši přes 180 milionů korun.  Protiprávní exekuce se týkají například společností Home Credit, PROFI CREDIT Czech, Komerční banky či společnosti ESSOX a mnoha dalších.