[email protected]

+420 605 960 787

 CO DĚLAT PŘI NÁVŠTĚVĚ EXEKUTORA?

Při vyslovení slova exekuce se většině lidí vybaví majetek oblepený žlutými samolepkami „exekučně zabaveno“. Taková představa nicméně není úplně přesná. Exekutoři nejprve zjišťují, zda dluh nelze vymoci šetrnějšími a efektivnějšími způsoby, jako jsou srážky ze mzdy či zabavení peněz na účtu. Zabavení a následný prodej majetku připadají v úvahu až v momentě, kdy nelze jiným způsobem zajistit dostatečně rychlé uspokojení věřitele v plném rozsahu. Zároveň může exekutor přístupy zkombinovat a vedle srážek ze mzdy zabavit také část majetku.

A co tedy dělat pokud si exekutor pro váš majetek skutečně přijde?

V první řadě je potřeba ověřit, zda je osoba, která u vás zazvonila skutečně z exekučního úřadu. Některé společnosti totiž vysílají své zástupce, kteří se za exekutory vydávají a ti pak často vystrašené dlužníky donutí uzavřít další nevýhodné dohody. Jak však skutečného exekutora poznat?

Soudní exekutor má při návštěvě povinnost předložit:

  • občanský průkaz a služební průkaz,
  • usnesení soudu o nařízení exekuce, ve kterém je exekutor zaměstnávající přítomného vykonavatele pověřený vedením exekuce,
  • exekuční příkaz.

Pokud exekutor některý z výše uvedených dokumentů nepředloží, nemá právo provést mobiliární exekuci!

Pokud bude dotyčná osoba tvrdit, že dokumenty jen zapomněla, trvejte na tom, že se pro ně má vrátit. Exekutor má dále povinnost celou návštěvu nahrát a na tuto skutečnost vás také musí předem upozornit. Pokud tak neučiní, zeptejte se, zda záznam z prohlídky pořizuje.

Dále už exekutorovi nesmíte ve výkonu povinnosti nijak bránit. Exekutor a jeho zaměstnanci mají při provádění exekuce statut úředních osob a případné napadení exekutora by tak mohlo skončit obviněním z trestného činu napadení úřední osoby. To však zároveň neznamená, že byste neměli exekutora při prohlídce hlídat. Exekutoři nezřídka na zabavovaném majetku způsobí škody, za které také nesou odpovědnost a musejí být pro tento případ pojištění. Pokud by k tomu skutečně došlo, škody si nezapomeňte zdokumentovat.

Mnoho lidí se hrozbu zabavení majetku snaží odvrátit tím, že se před exekutorem schovává. To však nemá žádný smysl. Exekutor má právo si zajistit přístup do domácnosti i bez souhlasu dlužníka. Může si tak vyžádat asistenci policie či zámečníka a do domu vstoupit i bez vás. V takovém případě si pak nebudete moci zkontrolovat, jak exekuce probíhala. Zároveň se také zvýší náklady na exekuci, takže váš dluh opět naroste.

Být přítomen při návštěvě exekutora může být užitečné, protože při sepisování majetku se můžete bránit, když by exekutor chtěl zabavit věc, která dlužníkovi nepatří.  Jak na to jsme již psali v článku Co můžete dělat, když exekutor zabavil věc, kterou neměl.

Závěrem dodáváme, že se určitě nevyplatí čekat až si exekutor pro váš majetek přijde. Je dobré komunikovat a snažit se o dohodu. Důležité je také zjistit, zda vaše exekuce není protiprávní. Podle našich odhadů je v ČR stále až 200 tisíc exekucí  nařízených na základě neplatných rozhodčích nálezů, takže je možné je zastavit. Vyplněním našeho online formuláře je možné zdarma a nezávazně zjistit, zda lze exekuci zastavit.