[email protected]

+420 605 960 787

 CO MŮŽETE DĚLAT, KDYŽ EXEKUTOR ZABAVIL VĚC, KTEROU ZABAVIT NEMĚL?

Při výkonu exekuce dochází často k různým přešlapům. Jedním z nejčastějších je situace, kdy exekutor zabaví věc, která nepatří dlužníkovi, ale někomu jinému. Teoreticky by při mobiliární exekuci měly být zabaveny jen věci dlužníka, ale praxe bývá často odlišná. To je způsobeno např. tím, že dlužník bydlí s jinými osobami ve společné domácnosti a ne vždy je jasné, které věci jsou dlužníka a které někoho jiného. Co tedy dělat, když exekutor zabaví věc někoho jiného?

  1. Nejdříve může vlastník věci hned na místě prokázat, že věc nepatří dlužníkovi. Dokázat to lze zejména pomocí listin (např. faktury, záruční listy…). Nicméně nestačí doložit pouze obyčejnou účtenku, ledaže by na ní bylo jméno kupujícího!
  2. Do 30 dnů od zabavení nebo sepsání věci může vlastník věci podat návrh k exekutorovi na vyškrtnutí věci ze soupisu. Při podání takového návrhu se však rovněž musí prokázat, že věc nepatří dlužníkovi.
  3. Pokud ani výše uvedeným způsobem vám exekutor nevyhoví, můžete se bránit tzv. vylučovací (excindační) žalobou u soudu. Tuto žalobu je nutné podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora, kterým zamítl vaši žádost o vyškrtnutí věci ze soupisu. Jako žalobce musíte v této žalobě prokázat vlastnické právo k věci, napsat, kterého exekučního řízení se věc týká (uvést v návrhu spisovou značku), a o které věci se jedná (např. pračka Whirlpool FDLR 60250). Věci, kterých se žaloba týká, poté nemohou být prodány, dokud nebude o žalobě soudně rozhodnuto.

Jak je z výše uvedeného vidět, pro prokázání vlastnictví věci je dobré, když k tomu majitel má nějaký doklad, ve kterém je přímo uvedeno jméno vlastníka. Problémem je, že většina lidí tyto doklady často nemá. Je tak možné přikládat další důkazy např. pokud je za věc placeno kartou, doložte i výpis, ze kterého je patrné, že zboží koupil někdo jiný než dlužník. V některých případech je také možné použít svědectví třetí osoby (např. tato osoba dosvědčí, že daná věc se nacházela v bytě ještě před tím, než se tam nastěhoval dlužník apod.)

Pro lepší pochopení vám vše ukážeme na příkladu. Dlužník Petr žil v jedné domácnosti s Anežkou. Když přišel exekutor, Anežka nebyla doma, a proto nemohla dokázat, že televize, která je v bytě, patří jí. Když Anežka zjistila, že televizi zabavil exekutor, hned podala k exekutorovi návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu a jako důkaz připojila fakturu, na které bylo její jméno. Jelikož její žádost exekutor odmítl, Anežka neváhala a podala vylučovací žalobu k soudu. Ten její vlastnictví uznal a exekutor musel Anežce televizi vrátit.

Vzhledem k tomu, že lidí v exekuci je velké množství, jsou tyto situace docela časté. Zároveň je dobré se na příchod exekutora předem připravit. To znamená, že lidé žijící s dlužníkem by si měli pečlivě uchovávat doklady, které mohou prokázat, že se jedná o věc jejich a nikoliv dlužníka.

Pozor, mnoho lidí se domnívá, že pokud má dlužník bydliště na jiné adrese, exekutor k nim nemůže. To je ovšem chyba! Exekutor má právo provádět exekuci všude tam, kde může důvodně předpokládat, že se vyskytují věci dlužníka.

Také je dobré povzbudit dlužníka, aby si nechal svoji exekuci prošetřit. Až 200 tisíc exekucí bylo v České republice nařízeno na základě neplatných rozhodčích nálezů, takže je možné je zastavit. Vyplnění našeho online formuláře (zde) je možné zdarma a nezávazně zjistit, zda lze exekuci zastavit.