[email protected]

+420 605 960 787

 OTEVŘENÝ DOPIS PREZIDENTOVI REPUBLIKY K JEHO SETKÁNÍ S PETREM KELLNEREM

Vážený pane prezidente,

obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem v návaznosti na Vaši úterní schůzku s  Petrem Kellnerem. Úvodem nám však dovolte krátké představení.

V roce 2014 jsme založili projekt Exekutor má smůlu.cz, který se věnuje zastavování protiprávních exekucí vedených dle neplatných rozhodčích nálezů. Těchto nezákonných exekucí je v České republice vedeno přibližně 200 tisíc v hodnotě cca 36 miliard. Náš projekt se věnuje osvětě a pomoci lidem postihnutých takovou exekucí. Tyto protiprávní exekuce zastavujeme a získáváme pro poškozené lidi zpět peníze od exekutorů. Již se na nás obrátily tisíce lidí a zastavili jsme exekuce v hodnotě téměř 150 miliónů korun.

Jak jste sám uvedl krátce po svém zvolení, chcete být „prezidentem dolních deseti milionů“. To pochopitelně neznamená, že byste se neměl stýkat s horními deseti tisíci. Vaši schůzku s nejbohatším Čechem Petrem Kellnerem tak plně chápeme. Úspěšní čeští podnikatelé si zaslouží pomoc české ekonomické diplomacie, neboť jejich úspěch přináší prosperitu státu i ostatním občanům.

Bohužel i společnost Home Credit Petra Kellnera patří mezi ty, které vedou proti českým občanům protiprávní exekuce. Dokonce patří mezi největší hříšníky. Navíc je velká část těchto exekucí převáděna na nizozemskou společnost AB 4 B.V., která taktéž náleží do skupiny PPF. Peníze vymožené po českých občanech v těchto protiprávních exekucích tak končí na účtech v Nizozemsku. Český stát tak přichází o daně a na starost mu zůstávají občané v těžké finanční a sociální situaci.

O nezákonnosti těchto exekucí se přitom ví již od roku 2013, kdy Nejvyšší soud sjednotil judikaturu v otázce exekucí nařízených dle rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem dle neplatné rozhodčí doložky. Sám Ústavní soud se nedávno vůči společnosti Home Credit velmi ostře a kriticky vyjádřil, když poukázal na to, že exekuci „vedla několik let i přes zjevný rozpor se zákonem a judikaturou vrcholných soudů“ (usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2524/16 ze dne 31. 10. 2016).

Vážený pane prezidente, rádi bychom Vás tímto požádali o využití Vašeho vlivu a přímluvu u Petra Kellnera, aby respektoval judikaturu českých soudů a nechal zastavit všechny protiprávní exekuce vedené proti českým občanům. Věříme, že toto bude mít značný přínos pro velkou část českých rodin a bude i přínosem pro ekonomiku naší země, když v kapsách českých občanů zůstanou miliardy, které by jinak odtekly do Nizozemska a nizozemské státní pokladny. Rovněž dojde i k úlevě pro českou justici, která musí stále řešit protiprávní exekuce společností ze skupiny PPF a tyto exekuce jednotlivě a zdlouhavě zastavovat, ačkoliv výsledek je vždy předem jasný – zastavení protiprávní exekuce. Jako podstatné vnímáme i to, že po zastavení exekucí dochází mnohdy i k plnému návratu části pracujících na legální trh práce.

Vážený pane prezidente, věříme, že jako zkušený politik a vyjednavač jste schopen pro české občany u pana Petra Kellnera vyjednat dodržování českých zákonů a judikatury českých soudů. Věříme, že pak si nizozemská skupina PPF může zasloužit diplomatickou pomoc českého prezidenta se svými investicemi v Rusku, Číně či USA. Finanční újma pro skupinu PPF bude minimální, ale přínos v podobě zastavených exekucí pro české rodiny a sociální systém bude zcela zásadní.

Vážený pane prezidente, děkujeme za Váš čas a ochotu pomoci dolním deseti milionům. Věříme, že seznáte, že naše prosba může být ku prospěchu nás všech.

S přáním pevného zdraví a mnoha úspěchů,

Ing. Tomáš Pospíšil, Ph.D. (ředitel projektu Exekutor má smůlu.cz )

Mgr. Petr Němec (advokát zastupující spotřebitele)