[email protected]

+420 605 960 787

 NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Jak dlouho trvá zastavení exekuce?

Přibližně do týdne od okamžiku, kdy advokát obdží vaše podklady, je exekutorovi odeslán „Návrh na zastavení a odklad exekuce“. Exekutor daný návrh pošle k vyjádření protistraně tzv. „oprávněnému“ . Oprávněný má většinou k vyjádření 30 dní. Nyní existují celkem tři možnosti:

  1. Oprávněný s návrhem na zastavení exekuce souhlasí. To se stává poměrně často,  neboť oprávnění (úvěrové společnosti) vědí, že vedou exekuci protiprávně.
  2. Oprávněný exekutorovi neodpoví, což se považuje za souhlas se zastavením exekuce
  3. Oprávněný může se zastavením exekuce nesouhlasit. nebo může nesouhlasit.

Pokud oprávněný se zastavením exekuce souhlasí nebo exekutorovi neodpoví, exekutor exekuci zastaví (možnosti 1 a 2). Pokud oprávněný se zastavením nesouhlasí, pošle exekutor spis soudu, aby o zastavení rozhodl on. Proto každé zastavení exekuce trvá různě dlouho.
Pokud věc končí u exekutora souhlasem oprávněného, bývá exekuce zastavena asi za 2 až 3 měsíce. Pokud věc jde k soudu, je třeba počítat s měsíci 4 až 6. Pochopitelně může vše trvat méně, ale i déle. Vždy záleží na exekutorovi, oprávněném a v neposlední řadě na soudci. Mějte trpělivost, jakmile uvidíme, že věc někde zbytečně stojí, budeme urgovat soud či exekutora urgovat, aby byla vaše exekuce zastavena co nejdříve.

Kolik stojí zastavení exekuce?

Samotné vyhodnocení exekuce je nezávazné a zcela zdarma. Záleží pouze na vás, zda využijete našich služeb a necháte si exekuci zastavit nebo se obrátíte např. na nějakého advokáta z místa vašeho bydliště.

A kdo to tedy zaplatí?

Spolu s návrhem na zastavení exekuce je dále požadována tzv. náhrada nákladů řízení, což jsou peníze navíc, které protistrana (úvěrová společnost, banka apod.) musí zaplatit za to, že jste si na pomoc proti protiprávní exekuci museli vzít advokáta. Po zastavení exekuce pak tyto peníze připadnou vašemu advokátovi. Jinými slovy, vašeho advokáta zaplatí protistrana, a právě díky tomu od vás předem nemusíme vybírat žádné poplatky.

Jak probíhá zastavení exekuce?

Pokud vaši exekuci vyhodnotíme jako vhodnou pro zastavení, zašleme vám další instrukce spolu s Plnou mocí pro zastoupení advokátem a Dohodou o poskytnutí právních služeb mezi vámi a advokátem. Tyto dokumenty je třeba podepsat a spolu s kopiemi některých vašich podkladů k exekuci odeslat na stanovenou adresu.

Jakmile má advokát vše potřebné, vypracuje návrh na odklad a zastavení exekuce. O odkladu exekuce je zpravidla rozhodnuto do měsíce. To znamená, že jakmile nabude odklad právní moci, již exekutor nemůže dělat žádné úkony. K samotnému zastavení exekuce pak dochází přibližně za tři měsíce. Tyto lhůty mohou být kratší, ale bohužel i delší, takže zde je nutné se obrnit jistou dávkou trpělivosti. Jakmile však bude ve vaší věci cokoliv nového, vaši advokáti vám dají vždy hned vědět.

Návrh na odklad a zastavení exekuce se podává exekutorovi. Úvěrová společnost (oprávněný) má většinou k vyjádření 30 dní. Pokud oprávněný se zastavením exekuce souhlasí nebo exekutorovi neodpoví, exekutor exekuci zastaví. Pokud oprávněný se zastavením nesouhlasí, pošle exekutor spis soudu, aby o zastavení rozhodl on. Z toho důvodu každé zastavení exekuce trvá různě dlouho.

Co je odklad exekuce?

Odklad exekuce je usnesení, které exekutor vydává, jestliže lze předpokládat, že exekuce bude zastavena. Proces zastavení totiž může nějakou dobu trvat, viz výše, takže se exekuce předběžně tzv. odloží.  To znamená, že exekutor sice bude peníze ještě strhávat z účtu či od zaměstnavatele, ale peníze už bude jen deponovat na svém účtu a po zastavení exekuce je zase všechny vrátí.

Musím exekutorovi posílat splátky, když je exekuce již odložena?

Dokud není exekuce pravomocně zastavena, je dobré plnit všechny své povinnosti. Avšak platí, co bylo uvedeno výše, exekutor tyto splátky už jen deponuje na svém účtu a peníze pak po pravomocném zastavení exekuce vrátí.