[email protected]

+420 605 960 787

 PREZIDENT EXEKUTORSKÉ KOMORY ČR PŘED SOUDEM

Ve čtvrtek 31. 5. 2018 ve 13:00 proběhne první soudní jednání ve věci žaloby proti prezidentovi Exekutorské komory ČR JUDr. Vladimíru Plášilovi, LL.M. Jednání se koná u Obvodního soudu pro Prahu 7 (Ovocný trh 14, Praha 1) v místnosti č. dv. 309/III. patro.

Prezident Exekutorské komory ČR čelí žalobě, že si nezákonně ponechal více než 25 tisíc, které vymohl v rámci protiprávní exekuce.

Paní Pavla si kdysi půjčila 10.000 Kč od společnosti TOMMY STACHI s.r.o. Bohužel se dostala do problémů se splácením, a tak skončila v exekuci. Díky úroku 108,5 % p.a. a smluvní pokutě 200 Kč denně (73.000 Kč ročně) se tato exekuce vyšplhala na téměř 200 tisíc korun.

Jak je možné, že došlo k takovému astronomickému navýšení? O případu paní Pavly totiž nerozhodoval nezávislý soud, ale soukromá rozhodkyně Mgr. Alena Léblová, která ignorovala zákony a přiznávala úvěrové společnosti TOMMY STACHI vysoké úroky i protiprávní pokuty. Paní Pavla se naštěstí obrátila na projekt Exekutor má smůlu.cz, jehož advokáti umí podobné protiprávní exekuce zastavovat. „Zastavením protiprávní exekuce se dluh klienta snižuje nejen o protiprávní úroky a pokuty, ale i o náklady na rozhodce, advokáty a exekutory. Dluh tak může být i přeplacen. Klient se pak z pozice dlužníka dostává do pozice věřitele a je v plném právu tyto peníze po exekutorech či úvěrových společnostech vymáhat,“ vysvětluje Tomáš Pospíšil, ředitel projektu Exekutor má smůlu.cz.

Advokát Petr Němec, který paní Pavlu zastupuje, k tomu dodává: „Pokud v rámci protiprávní exekuce vymohl exekutor nějaké prostředky na svoje náklady, musí je po zastavení exekuce dlužníkovi vrátit. Někteří exekutoři respektují zákony a peníze bez problémů vracejí, jiní, jako např. JUDr. Plášil, se tomu snaží vyhnout. Lidé tak nemají jinou možnost, než podat na exekutora žalobu pro bezdůvodné obohacení.“

Kromě toho, že zde je žalován sám prezident Exekutorské komory ČR, má toto soudní jednání i další rozměr. Podobných případů jsou desítky tisíc, takže případná výhra může ukázat i dalším lidem, že se vyplatí svá práva hájit a zároveň může působit jako varování pro další exekutory, kteří nerespektují zákon a chtějí se bezdůvodně obohatit.