[email protected]

+420 605 960 787

 PROFI CREDIT PROHRÁL U ÚSTAVNÍHO SOUDU

Úvěrová společnost PROFI CREDIT CZECH, a.s. opět narazila v případě protiprávně vedené exekuce, tentokrát až u Ústavního soudu. O co šlo? Pojďme se podívat na celý případ.

Paní Lenka (jméno jsme změnili) se obrátila na projekt Exekutor má smůlu.cz s žádostí na prošetření její exekuce od PROFI CREDITU. Po vyhodnocení jejích podkladů jsme dospěli k závěru, že zde skutečně existuje šance na zastavení této exekuce. Paní Lenka pak poslala vše potřebné advokátovi, který se pustil do zastavování její exekuce.

Exekutor tuto exekuci skutečně zastavil, avšak v rozhodnutí uvedl, že paní Lenka musí zaplatit náklady exekutorovi a zároveň nemá nárok na tzv. náhradu nákladů řízení (peníze navíc, které by měl PROFI CREDIT zaplatit paní Lence za to, že si na zastavení protiprávní exekuce vzala advokáta). To ale není správné, protože paní Lenka přeci nemohla za to, že proti ní byla vedena protiprávní exekuce. Bylo tedy nutné se odvolat ke krajskému soudu.

Krajský soud v Hradci Králové pak rozhodl, že exekutor skutečně nemá právo na náklady exekuce a paní Lenka mu tedy nemusí nic platit, ale ustanovení o tom, že paní Lenka nemá právo na náhradu nákladů řízení, tam ponechal. To ale bylo v rozporu s dřívějším rozhodnutím Nejvyšší soudu, který  řekl, že v takových případech by měly být tyto peníze poškozeným lidem přiznány. Z odůvodnění nebylo jasné, proč krajský soud paní Lence tyto peníze nepřiznal.  Jedinou obranou proti této nespravedlnosti tak byla ústavní stížnost.

Ústavní soud (rozhodnutí sp. zn. I. ÚS 1707/17) se postavil za paní Lenku a řekl, že takovýmto postupem bylo porušeno její právo na spravedlivý proces, protože paní Lence by měl PROFI CREDIT náhradu nákladů řízení zaplatit. Ústavní soud také poznamenal, že již v minulosti Nejvyšší soud řekl, že pokud úvěrová společnost vede protiprávní exekuci, tak se očividně nechová s dostatečnou mírou pečlivosti. Takže v případě, že je taková protiprávní exekuce zastavena, je to vina úvěrové společnosti. Logicky pak za to musí tato úvěrová společnost zaplatit. V tomto případě z rozhodnutí Ústavního soudu vyplynulo, že společnost PROFI CREDIT má zaplatit náklady na zastavení protiprávní exekuce paní Lenky.

Více o zastavování exekucí od PROFI CREDITU se můžete dočíst v našem článku Jak na exekuci od PROFI CREDITU?

Pokud chcete i vy zjistit, zda vaše exekuce není protiprávní, vyplňte krátký formulář na www.exekutormasmulu.cz a my vám dáme vědět.