[email protected]

+420 605 960 787

 Rozhodčí řízení: vykutálený trik úvěrových společností

V České republice je až 200 tisíc protiprávních exekucí, které byly nařízeny na základě neplatných rozhodčích nálezů. Tyto exekuce je možné zastavit (více zde). V tomto článku se podíváme na to, proč se rozhodčí řízení stalo tak oblíbené u úvěrových společností a různých lichvářů.

Rozhodčí řízení je způsob řešení případných sporů mezi smluvními stranami (např. panem Strnadem a společností ABCD, s.r.o.) namísto nezávislých soudů (např. Okresního soudu v Ostravě). Rozhodci pak vydávají rozhodnutí, která se nazývají rozhodčí nálezy. Pokud se tedy setkáte se spojením rozhodčí nález, je jisté, že váš spor rozhodoval rozhodce, nikoliv soudce.

Zejména úvěrové společnosti a různí lichváři si oblíbili rozhodčí řízení pro rozhodování sporů se svými klienty. Mnohé úvěrové společnosti se tak nemusely obracet na „pomalejší“ soudy, ale využívaly služeb tzv. soukromých rozhodců, což byly společnosti, které si z rozhodování sporů udělaly dobrý byznys.  Zároveň si každý může sám odpovědět na otázku, zda tyto soukromé rozhodčí soudy nerozhodovaly spíše ve prospěch úvěrových společností, které jim přinášely práci, než ve prospěch obyčejných lidí.

Rozhodčí řízení pak pro mnohé společnosti představovalo další velice významnou výhodu. V některých úvěrových smlouvách se totiž vyskytují různé smluvní pokuty či úroky, které jsou až za hranou zákona. Pokud by úvěrové společnosti šly s touto smlouvou k soudu, tak by jim tyto protiprávní pokuty či úroky prostě přiznány nebyly. Rozhodce ale často „přimhouřil oko“ a vydal rozhodčí nález, aniž by tato sporná ustanovení rozporoval. Některé úvěrové společnosti tak touto cestou zlegalizovaly protiprávní úroky a pokuty, které byly ukryty v úvěrových smlouvách.

A v čem je tedy celé kouzlo rozhodčího řízení? Je to rychlejší než klasická soudní cesta a zároveň přes rozhodce může projít to, co by přes soudce neprošlo. K tomu je třeba připočíst, že rozhodčí nálezy jsou dle zákona také exekučním titulem, takže podle nich může být nařízena exekuce.

Pojďme se nyní podívat na náš příklad ze začátku tohoto článku. Pan Strnad uzavřel smlouvu o půjčce se společností ABCD, s.r.o. V obchodních podmínkách pak byla tzv.rozhodčí doložka, která říkala, že případný spor bude rozhodovat nějaký rozhodce ze seznamu, který vede společnost Zlí rozhodci s.r.o. Po čase se pan Strnad dostal do problémů a nemohl dál splácet. Tento spor ale nešel k soudu, ale k rozhodci Janu Novákovi, který vydal rozhodčí nález. Tam stálo, že pan Strnad musí zaplatit nejen původní dluh (jistinu), ale i smluvní pokuty, úroky z prodlení a náklady rozhodčího řízení. Jinými slovy, během chvilky dluh pana Strnada pořádně nakynul. A protože pan Strnad neměl peníze na zaplacení, obrátila se společnost ABCD, s.r.o. na exekutora s návrhem na zahájení exekuce. Toto je ve zkratce popsaná cesta, jak se pan Strnad dostal do exekuce.

Pan Strnad měl ale štěstí v neštěstí. Rozhodce, který rozhodoval jeho spor, nebyl v původní smlouvě dostatečně jasně a transparentně určen. Rozhodce tak neměl nikdy rozhodovat, neměl ani vydat rozhodčí nález, na základě kterého pak byla na pana Strnada nařízena exekuce. Díky rozhodnutí Nejvyššího i Ústavního soudu je možné takovou exekuci zastavit. Je tedy na panu Strnadovi, aby se ozval!

Pokud chcete i vy zjistit, zda byla vaše exekuce nařízena na základě neplatného rozhodčího nálezu, a tudíž je možné ji zastavit, klikněte zde.