[email protected]

+420 605 960 787

 ZLOMOVÉ ROZHODNUTÍ KRAJSKÉHO SOUDU V PRAZE. DEFINITIVNÍ KONEC SOUKROMÝCH ROZHODCŮ?

Advokáti klientů projektu Exekutor má smůlu.cz si připsali důležitou výhru v boji proti nekalým praktikám úvěrových společností. Krajský soud v Praze rozhodl, že exekuce společnosti PROFI CREDIT Czech, a.s. je protiprávní, a tudíž má být zastavena. Soud argumentoval především tím, že rozhodce byl ekonomicky závislý na úvěrové společnosti, a tudíž nemohl nezávisle rozhodovat. Toto rozhodnutí tak nově otevírá cestu k zastavení desítek tisíc exekucí, které do této doby nebylo možné napadnout.

Na první pohled se může zdát, že nejde o nic nového, protože exekuce společnosti PROFI CREDIT jsou zastavovány zcela běžně. Avšak zejména novější exekuce od této společnosti pokusům o zastavení dlouho odolávaly. Společnost PROFI CREDIT totiž začala místo problematických rozhodčích doložek využívat rozhodčí smlouvy, které na první pohled splňovaly veškeré zákonné náležitosti.

Díky zákonu o svobodném přístupu k informacím se advokátům projektu Exekutor má smůlu.cz podařilo zjistit, že z některých rozhodců se doslova staly továrny na rozhodčí nálezy. Například JUDr. Eva Vaňková jen pro společnost PROFI CREDIT Czech vydala cca 28.000 rozhodčích nálezů, za což musela při rozhodčím poplatku 1.100 Kč vyinkasovat nejméně 30.000.000 Kč. Takový rozhodce má ze své rozhodovací činnosti výnosný byznys a je nesporně ekonomicky závislý na úvěrové společnosti, která ho zásobuje prací. „Není složité si představit, že takový rozhodce bude jen stěží rozhodovat proti svému chlebodárci. Zároveň „přimhouří oči“ nad lichevními úroky přes 100 % ročně nebo astronomickými pokutami, které by přes nezávislý soud nikdy neprošly. Po zastavení takto nařízené exekuce mohou lidé požadovat zpět nejen náklady exekutora, ale i peníze, které zaplatili právě na protiprávních úrocích a pokutách, “ shrnuje Tomáš Pospíšil, ředitel projektu Exekutor má smůlu.cz.

Advokát Petr Němec k případu uvádí: „Judikatura k rozhodčím doložkám vychází tak trochu z formalismu, takže se vytrácí to podstatné. Rozhodci měli být efektivnější alternativou obecných soudů při zachování práva na spravedlivý proces. Soukromí rozhodci, kteří jdou výměnou za miliony na ruku úvěrovým společnostem, takovou alternativou rozhodně nejsou. Rozhodnutí Krajského soudu v Praze se tak vrací k samotným základům spravedlnosti a ústavou garantovanému právu na spravedlivý proces, když soud konstatoval, že nemůže být platná rozhodčí smlouva, kterou spotřebiteli vnutí podnikatel a která obsahuje jméno rozhodce, který je na podnikateli ekonomicky závislý.

Rozhodnutí Krajského soudu v Praze je tak patrně definitivní tečkou za černou kapitolou české spravedlnosti, kdy se díky neférovým rozhodčích řízením ocitly stovky tisíc lidí v protiprávních exekucích.  V současné době již rozhodčí smlouvy ve vztazích se spotřebiteli zákon zakazuje. Přesto rozhodci stále rozhodují spory z dřívějších smluv. Čerstvé rozhodnutí Krajského soudu v Praze, tak přináší šanci na zvrat v životě mnoha lidí a je těžkou ranou pro nemravný dluhový byznys, který protiprávně nafukoval dluhy lidí.

Projekt Exekutor má smůlu.cz, který se zastavování protiprávních exekucí věnuje, za tři roky své existence pomohl zastavit exekuce za více než 200 miliónu korun. „Na základě dotazů na soudy a odborných odhadů předpokládáme, že v České republice může být zastaveno na 200 tisíc protiprávních exekucí. Díky rozhodnutí Krajského soudu v Praze musíme tento odhad ještě o několik desítek tisíc navýšit,“ dodává Pospíšil.