[email protected]

+420 605 960 787

 JAK PROBÍHÁ EXEKUCE

Než se dlužník dostane do exekuce, může to trvat poměrně dlouhou dobu, věřitel totiž nejprve potřebuje exekuční titul.  Exekuční titul je rozhodnutí, které stanovuje povinnost dlužníka zaplatit dluh. Exekučním titulem je platební rozkaz, rozsudek od soudu, rozhodčí nález nebo třeba notářský zápis. A právě velké množství exekucí podle rozhodčího nálezu bylo nařízeno protiprávně. Jak poznat exekuci, kterou je možné zastavit, si můžete přečíst v našem článku zde.

Poté věřitel může poslat exekuční návrh spolu s exekučním titulem exekutorovi, který požádá exekuční soud o nařízení exekuce a o pověření k exekuci. V současné době si může věřitel vybrat kteréhokoli exekutora, který působí na území České republiky, což je často terčem kritiky. Exekuční soud posoudí, zda je podaná žádost o exekuci oprávněná a v případě, že nezjistí žádná pochybení, tak exekuci do 15 dnů nařídí. Soudní exekutor poté musí doručit dlužníkovi usnesení o nařízení exekuce, a to do vlastních rukou.

Ještě před tím, než je dlužník vyrozuměn o probíhající exekuci, může exekutor udělat některé úkony (např. obstavení bankovního účtu, zablokování nemovitosti apod.). To dělá z důvodu, aby se dlužník nezbavil svého majetku ještě před oficiálním začátkem exekuce. Ta následně může probíhat několika způsoby: obstavením bankovního účtu, srážkami ze mzdy, zabavením nemovitostí nebo zabavením movitého majetku.

  1. Pokud exekutor provádí exekuci zabavením peněz na účtu, jedná se pro dlužníka o nepříjemnou věc. Bude mu totiž odstaven bankovní účet po celou dobu trvání exekuce a pouze jedenkrát mu bude umožněno vybrat částku odpovídající dvojnásobku životního minima. Když vám tedy exekutor zamezí přístup k vašemu účtu, nebojte se ozvat a řekněte si o možnost vybrat dvojnásobek vašeho životního minima. O tom jak si vypočítat životní minimum se dozvíte v jednom z našich dalších článků.
  2. Další možností jak provést exekuci jsou srážky ze mzdy. V tomto případě se exekutor domluví se zaměstnavatelem dlužníka, který mu posílá část dlužníkovi mzdy. Dlužníkovi však v tomto případě musí zůstat určitá nezabavitelná částka. O tom jak tuto částku vypočítat se dozvíte v některém z našich dalších článků.
  3. Exekutor může také rozhodnout, že dlužníkovi zabaví jeho nemovitosti. V tomto případě jsou nemovitosti zablokovány v katastru nemovitostí, aby je nebylo možné převést, a následně jsou prodány ve veřejné dražbě. Exekutor nechá vyhotovit znalecký posudek na nemovitost, podle které se určí vyvolávací cena ve veřejné dražbě, která začíná na 2/3 odhadní ceny. V případě, že veřejná dražba není úspěšná a musí se opakovat, začíná nová vyvolávací cena na ½ odhadní ceny.
  4. Dále může exekutor vést exekuci zabavením movitého majetku dlužníka. V tomto případě nechá převést věci dlužníka do skladu a ty následně prodá ve veřejné dražbě. Exekutor nechá věci opět ocenit znalce. Vyvolávací cena poté začíná na 1/3 odhadní ceny majetku.

Již nyní pro vás chystáme články o tom, co všechno může exekutor zabavit a jak se zachovat v případě, kdy exekutor zabavil věci, které zabavit neměl.

Pokud chcete i vy zjistit, zda byla vaše exekuce nařízena na základě neplatného rozhodčího nálezu, a tudíž je možné ji zastavit, klikněte zde.