[email protected]

+420 605 960 787

 JAK VZNIKÁ EXEKUCE?

Jak celý proces exekuce začíná a co mu předchází? Musí exekutor předem oznámit, že na vás uvalí exekuci? A můžete se nějak bránit ještě před nařízením exekuce? Tyto a mnohé další otázky se pokusíme zodpovědět v našem článku.

Soudní exekutor nejedná z vlastní vůle, ale na návrh věřitele. Věřitel může podat návrh na nařízení exekuce, pokud má exekuční titul (např. rozsudek, platební rozkaz, rozhodčí nález apod.)

Samotnému exekučnímu řízení tedy předchází řízení nalézací, jehož výsledkem je exekuční titul. Právě v této fázi je nejefektivnější se bránit, v exekuci už bývá často pozdě. Proto je důležité si přebírat poštu, protože pokud nebudete vědět, že nějaké nalézací řízení probíhá, nemůžete se bránit.

V některých případech je tímto nalézacím řízením právě řízení rozhodčí, které končí vydáním rozhodčího návrhu. Pokud se domníváte, že rozhodčí nález není v pořádku, můžete do tří měsíců ode dne doručení rozhodčího nálezu podat návrh na jeho zrušení! Spolu s návrhem na zrušení rozhodčího nálezu je rovněž vhodné žádat o odklad – samotný návrh na zrušení totiž neodloží vykonatelnost rozhodnutí.

A co vlastně znamená slovní spojení exekuční titul? Jedná se o rozhodnutí, které stanovuje povinnost dlužníka zaplatit dluh. Takovým rozhodnutím může být například rozsudek soudu, elektronický platební rozkaz, notářský zápis nebo třeba zmíněný rozhodčí nález. Právě v případě, kdy je exekučním titulem rozhodčí nález, existuje možnost, že je exekuce protiprávní, a tudíž je možné ji zastavit. Více k tomuto tématu najdete v našem článku Jak poznat exekuci, kterou je možné zastavit.

Když má věřitel k dispozici exekuční titul, může se obrátit na libovolného exekutora s návrhem na nařízení exekuce. Jakmile je návrh na nařízení exekuce doručen exekutorovi, začíná exekuční řízení. Exekutor požádá příslušný soud o nařízení exekuce a o pověření k exekuci. Soud zjišťuje, jestli je podaná žádost oprávněná a pokud nezjistí žádné pochybení, nařídí exekuci do patnácti dnů.

Když je vydáno usnesení o nařízení exekuce, začne exekutor zjišťovat majetkové poměry dlužníka (např. u zaměstnavatele, zdravotních pojišťoven, bank, katastru nemovitostí). To dělá proto, aby našel majetek, který by mohl postihnout. Dále může provádět některé úkony (např. obstavit bankovní účet, zablokovat nemovitost), aby dlužník nemohl disponovat se svým majetkem.

Dlužník se tak o exekuci dozvídá prakticky jako poslední – až usnesením o nařízení exekuce od exekutora. Povinnost informovat dlužníka ještě před zahájením exekuce exekutor nemá, právě aby se předcházelo tomu, že se dlužník nějakým způsobem zbaví svého majetku.

Vidíte ve svém exekučním příkazu slovní spojení rozhodčí nález? Je šance, že vaši exekuci dokážeme zastavit. Stačí vyplnit na našich stránkách www.exekutormasmulu.cz formulář a my vaši exekuci nezávazně a zdarma vyhodnotíme!