[email protected]

+420 605 960 787

 ZPŮSOBY PROVÁDĚNÍ EXEKUCE

Jakými způsoby exekutor exekuci provádí? Může kvůli dluhu 10.000 Kč prodat dům? Exekutor volí cesty, kterými exekuci vede a může je kombinovat. Pojďme si představit ty nejběžnější způsoby provádění exekuce a přiblížit si další zvláštnosti provádění exekuce.

  1. Zabavení peněz na účtu – to znamená, že exekutor “zmrazí účet”, aby s ním dlužník nemohl disponovat po celou dobu trvání exekuce. Pouze jedenkrát si dlužník může vybrat z účtu částku odpovídající výši dvojnásobku životního minima (Jak vybrat dvojnásobek životního minima z obstaveného účtu). Nebojte se tedy o tyto peníze požádat!
  2. Srážky ze mzdy – exekutor zaměstnavateli dlužníka přikáže, aby mu posílal část dlužníkovy mzdy. Exekutor ale nemůže sebrat celou výplatu, dlužníkovi musí ještě zbýt určitá nezabavitelná částka. Zabavení peněz na účtu a srážky ze mzdy jsou velice častou cestou, jak exekutor peníze vymáhá, neboť je to pro něj nejsnazší. Nemusí nikam jezdit, pouze kontaktuje banku či zaměstnavatele.
  3. Zabavení movitého majetku – exekutor zabavuje majetek, aby ho nakonec prodal v dražbě. Nejdříve ho ale uloží do skladu a nechá vyhotovit znalecký posudek. Vyvolávací cena v dražbě pak začíná na jedné polovině odhadní ceny. Tento způsob exekuce je obzvlášť nepříjemný, a tak jsme pro vás připravili článek Co dělat při návštěvě exekutora. Navíc má tento způsob svoje limity – exekutor nesmí zabavit věci, které jsou nezbytné k uspokojování potřeb, např. tedy běžné oblečení a vybavení domácnosti, zdravotní potřeby nebo věci nezbytné k výkonu povolání, např. u programátora počítač, u profesionálního houslisty housle atp. (více v článku Co dělat, když exekutor zabavil věc, kterou neměl)
  4. Zabavení nemovitosti – exekutor nemovitost zablokuje v katastru nemovitostí, aby ji dlužník nemohl převést. Následně nechá vyhotovit znalecký posudek – ten potřebuje, protože bude nemovitost dražit. Vyvolávací cena začíná na ⅔ odhadní ceny. Pokud se nemovitost takto neprodá, dražba se opakuje, ale vyvolávací cena začíná na ½ odhadní ceny.

Jak už jsme uvedli výše, exekutor může různé způsoby provádění exekuce kombinovat, aby byl schopen uspokojit pohledávku věřitele a další náklady na exekuci. Nemá ale zcela volnou ruku, musí se totiž řídit zásadou přiměřenosti exekuce. To znamená, že nemůže volit způsob provedení exekuce zcela nevhodný vzhledem k poměru výše závazku dlužníka a ceny věci, která má závazek pokrýt. Exekuci zabavením nemovitosti by tak měl exekutor provádět až v momentě, kdy selžou všechny ostatní cesty.

A jak je to s dohodou o splátkách s exekutorem? To je trochu složitější, protože dohodnout se na splátkách je možné, nicméně je spíše na dobré vůli exekutora, zda vám v tomto vyhoví. Splátkový kalendář totiž není jeho zákonnou povinností. Exekutor zpravidla takovou dohodu bude dodržovat, pokud plníte řádně a včas, protože to je pro něj dobrý způsob, jak vymoci pohledávku. Nicméně se může stát, že exekuci bude provádět i dalšími způsoby.

Je vám toto povědomé, protože se v exekuci právě nacházíte? Vidíte v exekučním příkazu spojení “rozhodčí nález” nebo „rozhodce“? Tak zde existuje možnost, že je vaše exekuce protiprávní, a je možné ji zastavit! Vyplňte náš online formulář a zdarma a nezávazně zjistíte, jestli je šance na zastavení vaší exekuce.